Zamknięte i podziemne silosy na zrębkę drzewną – wentylacja zamkniętych silosów (cz. II)

Data wpisu: 31.12.2018
Zdjęcie główne #27 - Zamknięte i podziemne silosy na zrębkę drzewną – wentylacja zamkniętych silosów (cz. II)

Zagadnienie wentylacji silosów i magazynów paliw drzewnych nie jest zagadnieniem wystarczająco szczegółowo analizowanym, ponieważ w większości przypadków zrębka drzewna magazynowana jest w naturalnie wentylowanych halach magazynowych. Sprawa wentylacji silosów, w szczególności silosów podziemnych, ze względu na brak naturalnej wentylacji, staje się istotnym zagadnieniem, które musi zostać uwzględnione już na etapie wykonywania koncepcji systemu. Zasadą jest, że powietrze w magazynie paliwa drzewnego oraz powietrze wywiewane z silosa nie mogą wywieraćć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Dwutlenek węgla – niedostrzegane zagrożenie

Zrębka drzewna zgromadzona w zamkniętym silosie, w ciągu kilku tygodni po jej pozyskaniu, podnosi samoczynnie swoją temperaturę nawet do 80°C. W trakcie tego procesu powstaje duża ilość dwutlenku węgla, który jako gaz cięższy od powietrza zaczyna gromadzić się w najniżej położonych miejscach magazynu paliwa lub w kotłowni. Powstały dwutlenek węgla wypiera niezbędny do oddychania tlen
i w ekstremalnych przypadkach doprowadzić może do uduszenia z powodu braku tlenu.

Kolejną kwestią związaną z magazynowaniem zrębki drzewnej w zamkniętych magazynach paliwa jest redukcja wilgoci zawartej w zgromadzonym w magazynie paliwie. Wilgoć ta prowadzić może do pleśnienia i grzybienia zrębki drzewnej co znacząco wpływa na jej wartość jako paliwa. W związku z tym zamknięte silosy na zrębkę powinny być wentylowane. Do tego celu może zostać użyte powietrze pobrane z najniższych części silosa (użycie tego powietrza pozwala jednocześnie na usunięcie powietrza zawierającego znaczne ilości CO2). Dzięki odpowiednio zaprojektowanej wentylacji magazynu, powietrze to kierowane jest do silosa na zrębkę, gdzie przemieszczając się nad zgromadzonym paliwem powoduje usuwanie wilgoci zawartej w zrębce. Następnie powietrze to usuwane jest poza silos. W większości przypadków, w celu zapewnienia właściwej wentylacji magazynu paliwa, konieczne jest wykorzystanie wentylatorów wyciągowych.

Wentylacja pomieszczeń hydrauliki ruchomej podłogi

We współczesnych kotłowniach biomasowych, paliwo zgromadzone w magazynie paliwa wygarniane jest za pomocą tzw. ruchomej podłogi. Taki system wygarniania wymaga wykonania przedziału maszynowego, w którym znajdują się siłowniki oraz agregaty hydrauliczne. Ze względu na niepełne oddzielenie przedziału hydrauliki siłowej od magazynu paliwa (ze względu na otwór w ścianie porcjującej), istnieje ryzyko przedostawania się tam dwutlenku węgla i jego gromadzenie w najniżej położonych częściach tych pomieszczeń. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację pomieszczeń hydrauliki siłowej oraz zapewnienie dostępu świeżego powietrza. Bardzo często, w celu wykorzystania zgromadzonego w tych pomieszczeniach ciepłego powietrza do osuszania zrębki, powietrze zgromadzone w maszynowni kierowane jest do magazynu paliwa. Takie rozwiązanie może być polecane pod warunkiem spełnienia kilku poniższych zaleceń.

Zapewnienie dopływu świeżego powietrza

Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia siłowników z zewnątrz lub z kotłowni (za pośrednictwem klapy przeciwpożarowej). Jednak w przypadku pobierania powietrza z kotłowni, konieczne jest zapewnienie dopływu wystarczającej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni.

Wybór sposobu pobierania zużytego powietrza

Miejsce lokalizacji wyciągu powietrza zanieczyszczonego CO2 ma duże znaczenie dla poprawności
i bezpieczeństwa pracy układu wentylacji. Wlot rury ssawnej powinien być umieszczony maksymalnie 10 cm ponad poziomem podłogi najniższego punktu w pomieszczeniu siłowników hydraulicznych. Powietrze zaciągnięte z pomieszczenia siłowników, może być następnie wdmuchnięte do magazynu paliwa, a następnie wyparte na zewnątrz przez otwór wentylacyjny silosa lub odpowiednio zaprojektowany otwór w pokrywie silosa.

Użycie wentylacji automatycznej

Przyjmuje się, że pomieszczenie hydrauliki jest wystarczająco wentylowane mechanicznie, w sytuacji gdy następuje od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę, a wentylacja mechaniczna jest załączana cyklicznie, w sposób automatyczny na co najmniej 10 minut w ciągu godziny. Można rozważyć sterowanie pracą wentylacji mechanicznej w oparciu o pomiar stężenia CO2. W przypadku sterowania pracą wentylacji w oparciu o pomiar stężenia CO2, należy zapewnić regularną kontrolę czujnika CO2 przez wykwalifikowany personel.

Można zrezygnować z cyklicznej wentylacji w sytuacji gdy zapewniona jest 20-krotna wymiana powietrza oraz zapewniony jest 15 minutowy odstęp czasowy pomiędzy załączeniem wentylacji a wejściem do pomieszczenia hydrauliki. Wspomniany odstęp czasowy przed wejściem do pomieszczenia hydrauliki może być zapewniony przez zastosowanie drzwi wyposażonych w zamek z ryglem czasowym.

W pomieszczeniach hydrauliki zlokalizowanych powyżej poziomu terenu, możliwe jest zastąpienie wentylacji mechanicznej wentylacją naturalną, po warunkiem zastosowania odpowiednich otworów wentylacyjnych. Tego typu wentylacja realizowana jest za pomocą dwóch, leżących naprzeciw siebie, niezasłanialnych otworów wentylacyjnych. Wielkość otworów wentylacyjnych - jeśli nie określono tego w lokalnych przepisach - powinna wynosić co najmniej 20 cm2 na każdy m2 powierzchni podłogi. Istotne jest aby dolna krawędź otworu wentylacyjnego nie znajdowała się wyżej niż 10 cm od podłogi wentylowanego pomieszczenia.

Autor wpisu: Tomasz Kapusta

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.