Zamknięte i podziemne silosy na zrębkę drzewną – na co zwrócić uwagę (cz. I)

Data wpisu: 19.11.2018
Zdjęcie główne #26 - Zamknięte i podziemne silosy na zrębkę drzewną – na co zwrócić uwagę (cz. I)

Wraz ze wzrostem zainteresowania energetycznym wykorzystaniem biomasy drzewnej pojawia się konieczność projektowania i budowy magazynów (silosów) przeznaczonych do magazynowania zrębki drzewnej. Rozwiązań magazynów biomasy jest wiele, ale jednym z najbardziej wymagających jest wykonanie silosów podziemnych. Ze względu na ich specyfikę wprowadzanie w trakcie ich eksploatacji jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Niniejszy artykuł porusza najważniejsze kwestie związane z magazynowaniem biomasy drzewnej w silosach zamkniętych lub podziemnych. Jest to pierwszy z cyklu artykułów poświęconych dobrym praktykom w zakresie planowania i eksploatacji silosów na biomasę drzewną.

Napełnianie silosa – czyli kilka uwag dotyczących pokryw otworów wsypowych

Sprawą kluczową przy projektowaniu silosów zamkniętych lub podziemnych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom obsługującym silos (operator kotłowni, kierowca) oraz osobom postronnym znajdującym się w pobliżu otworu wsypowego zrębki. Sytuacją stwarzającą największe zagrożenie jest dostawa paliwa i związana z nią konieczność otwarcia silosa oraz konieczność manewrowania w jego pobliżu ciężarówką. Z tego powodu lokalizacja wsypu powinna być tak dobierana aby ograniczyć ryzyko wpadnięcia do otworu wsypowego pracowników obsługi lub osób postronnych.

Z bezpieczeństwem wokół silosa ściśle wiąże się kwestia wielkości otworu wsypowego. Prawidłowo zaprojektowany otwór i klapa wsypowa umożliwia sprawny rozładunek pojazdu dostarczającego zrębkę i skraca czas trwania tej operacji. Przyjmuje się, że w przypadku dostarczania zrębki luzem, optymalne wymiary otworu wsypowego to 3.2 m x 2.5 m. W przypadku stosowania innych metod załadunku (np. załadunek za pomocą ładowarki czołowej), wymiary otworu wsypowego mogą być mniejsze, np. 2.5 m x 1.5 m.

Istotnym elementem związanym z bezpieczeństwem silosa podziemnego jest sposób wykonania jego pokrywy. Przy jej wykonywaniu lub zakupie należy kierować się zestawem wskazówek i dobrych praktyk, które zapewnią, że stosowana pokrywa zapewni maksimum bezpieczeństwa przy obsłudze silosa. Pokrywy typu najazdowego muszą mieć zapewnioną wystarczającą wytrzymałość na nacisk pochodzący od kół pojazdów na nie najeżdżających. Z kolei pokrywy otwierane manualnie, powinny być realizowane jako pokrywy przesuwne. Pokrywy otwierane automatycznie, muszą mieć prawidłowo zaprojektowaną hydraulikę siłową, pozwalającą na bezproblemowe ich otwieranie. Pokrywa otwierana za pomocą hydrauliki siłowej, po osiągnięciu swego skrajnego położenia musi być ryglowana w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zamknięciem (np. w wyniku podmuchu wiatru). Pokrywa otwierana automatycznie musi także pozwalać - w sytuacjach awaryjnych - również na jej otwarcie ręczne. W przypadku pokryw otwieranych automatycznie, panel sterowniczy musi być tak umiejscowiony aby operator pokrywy mógł widzieć cały zakres ruchu pokrywy. Pokrywa musi być tak zaprojektowana aby przemieszczając się nie stwarzała ryzyka zranienia operatora lub osób postronnych. Panel sterowniczy pokrywy silosa, powinien być wyposażony w wyłącznik awaryjny zapewniający natychmiastowe zatrzymanie ruchu pokrywy w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. Zaleca się również, aby przyciski sterownicze przeznaczone do wymuszania ruchu pokrywy były przyciskami normalnie rozwartymi.

W przypadku pokryw wbudowanych w powierzchnie (np. w place, chodniki, jezdnie), konieczne jest zapewnienie takiego ich wykonania, aby  nie występowało ryzyko potknięcia przechodniów ani uszkodzenia opony pojazdów najeżdżających na pokrywę.

Otwór wsypowy silosa na paliwo drzewne powinien być tak wykonany, a praca przy nim tak zorganizowana, aby wyeliminować ryzyko upadku do silosa osób obsługujących  lub osób postronnych. Jedną z metod zabezpieczania otworów wsypowych silosów jest stosowanie zabezpieczeń przeciwupadkowych. Spotykanych jest wiele typów zabezpieczeń przeciwupadkowych – począwszy od kraty wykonanej ze stalowych płaskowników, po zaawansowane systemy wyposażone w ruchome kraty zabezpieczające przed upadkiem i jednocześnie nieblokujące ruchu wsypywanej biomasy.

Schmid Polska sp. z o.o. jest producentem pokryw do silosów podziemnych na biomasę. Dostarczamy pokrywy wyposażone w stałe i ruchome elementy zabezpieczające przed upadkiem. Pokrywy wykonywane są w kilku zestandaryzowanych rozmiarach. W ofercie Schmid Polska sp. z o.o. znajdują się pokrywy wykonane ze stali ocynkowanej, a także pokrywy dostosowane do wypełniania materiałem z jakiego wykonana jest nawierzchnia (np. asfalt, beton lub kostka).

Autor wpisu: Tomasz Kapusta

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.